QGIS v R

Jednou věcí, která mně dokáže spolehlivě otrávit libovolný projekt, je moment, kdy se dopracuju k zjištění, že 80% práce ideálně zvládne X (jazyk, software, cokoliv …) ale těch zbývajících 20% by bylo mnohem jednodušší vyřešit v Y (opět jazyk, software, cokoliv…). Taková reálná srážka s Paretovým principem. Při programování takhle... [Dále...]
Tags: r qgis

Úspora času a nervů s funkcionálním programováním

Čas od času se mi stane, že na mě někdo obrátí s prosbou o statistické vyhodnocení dat, které zahrnuje větší množství opakovaných operací. Typicky taková zadání vypadá nějak takhle: Tady jsou data, kde je pět různých kategorií a u proměnné x je potřeba zjistit, jestli se hodnota mezi kategoriemi liší.... [Dále...]
Tags: r

Jádrové vyhlazování pro prostorová data

Nedávno jsem řešil docela zajímavý problém, který se týkal jádrového vyhlazování (KDE) na prostorových datech. Ačkoliv R obsahuje docela širokou škálu balíků, které KDE umí (já je hledal takhle), žádný z nich neřeší všechna nezbytná nastavení - zejména volbu jádrové funkce, dosahu a rastru na němž se KDE počítá. Pro... [Dále...]
Tags: r

CzechData: nové funkce pro Data50

Dne 1. 4. 2019 ČÚZK otevřel dvě zásadní datové sady Data50 a Data200. Rozhodl jsem se tedy tyto zdroje zahrnout do balíku CzechData. Začátkem je vrstva Data50 (popis zde), neb je detailnější a tím pádem zajímavější. Datová sada Data200 bude doplněna do balíku v budoucnu. [Dále...]